Polityka prowatności

Informacje ogólne

Właścicielem strony jest TrainingMed URSZULA SZPONAR ul. Dembowskiego 22A, 22-100 Chełm.

Niniejsza strona internetowa gromadzi dane użytkowników odwiedzających i przeglądających stronę, takie jak : imię, nazwisko, adres e-mail; ponieważ wymaga ona logowania w celu korzystania z pełnego zakresu udostępnianych usług. Zakres danych osobowych przetwarzanych w ramach tej procedury pozostaje w zgodzie z zasadą minimalizacji danych osobowych oraz zasadą ochrony prywatności uregulowanych przez RODO.

Dane osobowe nie są przetwarzane jedynie w wersji demonstracyjnej bowiem korzystanie z niej nie wymaga logowania.


Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda.

Zgoda wyrażona jest w osobnym oświadczeniu składanym na cele realizacji szkolenia w trakcie zamówienia ( formularz elektroniczny zamówienia i papierowy formularz).

Zgoda składana jest dobrowolnie i swobodnie.

Zgoda może być w każdym czasie zmieniona, ograniczona lub wycofana.

Użytkownikom serwisu administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, sporządzania na żądanie ich kopii aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. W tym celu należy kontaktować się w następujący sposobów: prześlij email na adres naszego Inspektora Ochrony Danych szkolenia@trainingmed.pl

Zgoda pozyskiwana jest w celu stworzenia konta dla Użytkownika Serwisu i pełnego korzystania z usług udostępnianych w jego ramach. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Unii Europejskiej. Dane osobowe są wykorzystywane w procedurze profilowania.

Oświadczenia zawierające zgodę są przechowywane przez TrainingMed URSZULA SZPONAR ul. Dembowskiego 22A, 22-100 Chełm przez okres niezbędny do realizacji celu jakim jest korzystanie z oferty przedsiębiorstwa.

Użytkownikowi przysługuje prawo do skierowania skargi na nieprawidłowości związane z przetwarzaniem danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


Zasada prywatności, a złożenie zamówienia na szkolenie

Administrator Ochrony Danych TrainingMed URSZULA SZPONAR ul. Dembowskiego 22A, 22-100 Chełm gromadzi dane osób, które składają zamówienia na szkolenia.

W momencie złożenia zamówienia, Zamawiający: 1. W drodze swobodnego, odrębnego oświadczenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez w zakresie TrainingMed URSZULA SZPONAR ul. Dembowskiego 22A, 22-100 Chełm i prowadzonej przez nią działalności gospodarczej zgodnie z art.5, art. 6 i art. 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zamawiającym udostępniającym dane w trakcie zamówienia szkolenia, administrator gwarantuje prawo do wglądu w swoje dane, pozyskiwania ich kopii, aktualizowania ich treści oraz ich usuwania. Dane osobowe przechowywane są przez czas niezbędny do realizacji celu przy jednoczesnym uwzględnieniu okresów wynikających z przepisów szczególnych, tj. Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, Podatku od towarów i usług, Ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. 2. Zamawiający w drodze osobnego, swobodnego oświadczenia wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej drogą elektroniczną od TrainingMed URSZULA SZPONAR, ul. Dembowskiego 22A, 22-100 Chełm, zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. O świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 poz. 1204 )" oraz art. 172 ustawy – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm. t.j.).
 3. W każdym momencie Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany, ograniczenia i odwołania powyższej zgody. W tym celu administrator udostępnia adres e-mail: szkolenia@trainingmed.pl
 4. Oświadczenia w zakresie zgody są przechowywane przez Administratora przez czas niezbędny do realizacji celu.

WYKORZYSTANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dane użytkowników wykorzystywane są tylko do prowadzenia działalności szkoleniowej oraz w prowadzeniu działań marketingowych lub promocyjnych np. wysyłka newslettera/e-mailingu do osób, które wyraziły wyraźną, swobodną zgodę na każdy z ww. celów.

Odsyłacze do innych stron.

Administrator strony nie ponosi odpowiedzialności za sposób działania cookies na stronach, do których prowadzą odsyłacze z naszego serwisu.

Zmiany w polityce prywatności.

Administrator zobowiązuje się utrzymywać aktualną treść Polityki Prywatności, uwzględniając zmiany techniczne na stronie oraz zmiany przepisów prawa odnoszących się do serwisów internetowych.

Kontakt

Ewentualne pytania i uwagi odnośnie do zasad polityki prywatności oraz ich przestrzegania
prosimy kierować na adres email Inspektora Ochrony Danych, tj. szkolenia@trainingmed.pl